NEWS & EVENTS

Irsap pentru mediu

Producția fotovoltaice
Puterea reală
703,00 kW
Puterea produsă
11.924.365,45 kWh
Emisie de CO2
4.841,29 t