NEWS & EVENTS

Irsap pentru mediu

Producția fotovoltaice
Puterea reală
703,00 kW
Puterea produsă
11.914.226,45 kWh
Emisie de CO2
4.837,18 t