CONTACTE

CEREREA INFORMAȚIILOR

  info_irsap@irsap.it

ÎNTREȚINEREA CLIENȚILOR

  customer.care@irsap.com

Irsap pentru mediu

Producția fotovoltaice
Puterea reală
703,00 kW
Puterea produsă
64.408,07 kWh
Emisie de CO2
26,15 t