Rejestracja użytkownika
Profil użytkownika
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
Anuluj

Irsap dla środowiska

Produkcja fotowoltaiczna
Rzeczywista moc
703,00 kW
Wytwarzana moc
11.924.365,45 kWh
Redukcję emisji CO2
4.841,29 t