NEWS & EVENTS

Irsap dla środowiska

Produkcja fotowoltaiczna
Rzeczywista moc
703,00 kW
Wytwarzana moc
11.984.044,45 kWh
Redukcję emisji CO2
4.865,52 t