NEWS & EVENTS

Irsap dla środowiska

Produkcja fotowoltaiczna
Rzeczywista moc
703,00 kW
Wytwarzana moc
11.914.226,45 kWh
Redukcję emisji CO2
4.837,18 t