CALCULATEUR

Oblicza Watts wymagane na podstawie wielkości pomieszczenia.

* Wewnętrzny żądanie temperatury 20 ° C

Pomiary w pomieszczeniu

Informacje na temat pokoju

0

Wat

Filtr oparty na grzejnikach

Irsap dla środowiska

Produkcja fotowoltaiczna
Rzeczywista moc
703,00 kW
Wytwarzana moc
64.408,07 kWh
Redukcję emisji CO2
26,15 t