NEWS & EVENTS

Irsap za okoliš

Fotonaponska proizvodnja
Stvarna snaga
703,00 kW
Proizvedena snaga
11.914.226,45 kWh
Izbjegnute emisije CO2
4.837,18 t