NEWS & EVENTS

Irsap za okoliš

Fotonaponska proizvodnja
Stvarna snaga
703,00 kW
Proizvedena snaga
11.924.365,45 kWh
Izbjegnute emisije CO2
4.841,29 t